O nás

Zákazníci, kterým jsem poskytovala služby, o mně napsali:

V posledních 5 letech jsem se zabývala původem mého rodu a pokoušela se sama vyhledat údaje o mých předcích. Pak mně jedna moje známá ukázala svůj rodokmen, zpracovaný paní Němcovou. Rozhodla jsem se jí také zadat zpracování mého rodokmenu. A z výsledku jsem nadšená. Rodokmen obsahuje údaje o mých předcích až do roku 1620, je vysvětlen původ příjmení, život jednotlivých generací je zasazen do historického kontextu. Jsou popsána místa, kde předkové žili a čím byli. Celkově mohu ohodnotit práci na 100 bodů.

Hana Melková, Černíč, listopad 2018 

 

Dlouhou dobu jsem přemýšlel o historii mého příjmení, povolání mých předků a také místu, odkud jsme se vzali. Nalezl jsem na internetu kontakt na různé badatele a nakonec vybral paní Němcovou. Proč? Zaujal mě výstup její práce - její rodokmen není pouhý strom či strohý výčet jmen. Jména obklopí místopisem, popíše historickou dobu, vysvětlí dnes již neznámá povolání. A výsledek zcela předčil mé očekávání.

Marek Richter, Plzeň,  říjen 2017

 

„Ráda bych tímto poděkovala za skvěle odvedenou práci při dohledávání historie naší rodiny, jednalo se konkrétně o předky mého otce, kterému byl tento rodokmen věnován jako dárek k 60. narozeninám.  Otec byl z věnovaného dárku nadšen, ale stejně tak i ostatní členové rodiny, kteří se díky této mravenčí práci dozvěděli mnoho informací o historii našich předků. Sama jsem byla zvědavá na výsledek a zjištění odkud naši předkové pocházeli, ale když vyšlo najevo, že naše rodina se přestěhovala za posledních deset generací cca o 15 km, byla jsem mile překvapena, protože to potvrdilo ten  láskyplný vztah, který k rodnému kraji našich předků celá moje rodina chová .Musím vyzdvihnout spolupráci s paní Němcovou, která byla velmi efektivní a bezproblémová.  Velice si vážím Vašeho času, který jste věnovala bádání.  Rodokmen je zpracován přehledně a srozumitelně, velikým přínosem jsou také fotky z matričních knih, které jsou pro laika leckdy nerozluštitelné. S výsledkem práce jsem nad míru spokojena.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám další úspěšná bádání a mnoho spokojených klientů.“

Zuzana Blažková, červenec 2016

 

Mein Stammbaum, welcher die Vorfahren meiner Mutter, eine geborene Elsdörfer, aufzeigt, wurde von Frau Milada Nemcova in einer sehr verständlichen Art und Weise aufgezeigt und bis ins Detail ausgearbeitet. Er konnte in meinem Fall bis ins Jahr 1700 zurückverfolgt werden.

Der Stammbaum in seiner bildlichen Darstellung war sehr geschmackvoll gewählt.  Die Erstellung meines Stammbaums verlief zeitnah zur Auftragserteilung.

Ich persönlich kann Frau Milada Nemcova  in jedem Falle weiterempfehlen, denn ich war mit dem Ergebnis ihrer Arbeit sehr zufrieden.

Marianne Schultes, Langenburg, Deutschland, 2015

 

Děkuji tímto paní Němcové za vypracování rodokmenu mého otce Matěje Benedikta. Obdivuji, jak hluboko do historie jejich bádání vedlo a jaké množství informací bylo shromážděno. Jména dávných předků, data narození, místa pobytu, to je všechno úžasné a díky srozumitelnému a přehlednému uvedení historických souvislostí se vztahem k regionu a díky vysvětlení významu některých pojmů mám rovněž představu o tom, jakým způsobem života asi tehdy žili, čím byli. Toto všechno je pro mne velkým darem a zároveň mám dobrý pocit z toho, že cenné informace zanechám mým dětem a vnoučatům. Domnívám se dokonce, že jsou cennější než mnohé jiné materiální hodnoty a snad to tak bude chápáno i budoucí generací naší rodiny. Když je člověk mladý, žije přítomností a necítí potřebu zabývat se minulostí.  Přijde věk, kdy se více vrací do dětství, ke vzpomínkám na rodiče, prarodiče a další příbuzné, kteří již z tohoto světa odešli. Můj otec velmi miloval svůj rodný kraj a nejenže nám dětem často vyprávěl zážitky z dětství, ale také své vzpomínky pro nás sepsal. Při pročítání jeho řádek se otvíraly další otázky a touha dozvědět se o našem rodu více. Shodou okolností můj spolužák Miroslav Němec pochází ze stejného kouta naší země jako můj otec a já jsem se dozvěděla, že se jeho manželka věnuje profesionálně genealogii. A tak slovo dalo slovo, domluvili jsme se na vypracování rodokmenu mého otce. Čekání bylo napínavé, cenila jsem si každého poodhaleného střípku minulosti a byla velmi zvědavá na výsledek pátrání. Čekalo mne překvapení.  Někteří nejstarší vypátraní Benediktové odpočívají na hřbitůvku na Práchni. Dle tohoto kdysi významného místa dostala oblast označení Prácheňsko, které je dodnes, ač se nejedná o oficiální název, vyjádřením regionální identity.  Díky všem zjištěným informacím nyní vím, že je to kraj mých předků. Ať se totiž podívám po kterékoli větvi rodů mých rodičů, nitky vedou od vesnice k vesnici křížem krážem právě tímto krajem. Všichni ti, díky nimž jsem na světě i já, žili své životy, své radosti i bolesti, své cíle, boje, výhry i prohry právě tady a nikde jinde. Toto vědomí mi přineslo úctu ke kraji, kde nyní daleko intenzivněji vnímám stopy těch, co šli přede mnou. Jednou jsem někde četla výstižný citát, kterým mohu své zamyšlení a poděkování zakončit:  "Tu si člověk uvědomí, že je jedním z článků dlouhého řetězu lidských pokolení nebo třeba větvičkou stromu lidského rodu, pátrá, z čeho tato větev vyrůstá a dostává se až ke kořenům, kterými srůstá s rodnou zemí". (Jan Krátký). Rodokmen se pro mne rovněž stal inspirací k cestám po dávných stopách a dalšímu hledání.

Dana Čáchová, Sušice, 2014

Moc děkuji za dohledání předků a vypracování rodokmenu v linii mého tatínka. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl schopen poskytnout právě vyčerpávající podklady, se jednalo o mravenčí práci, s jejíž výsledkem jsem naprosto spokojený. Mám rád historii a díky tomuto hezky zpracovanému dílu jsem silně pocítil sounáležitost s tou nejbližší, s historií mých vlastních předků. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavostí o lidech jejichž jsem přímým potomkem, o jejich životě, práci. Také se potvrdilo mé tušení - vzhledem k mému příjmení - že moje kořeny sahají do Německa, konkrétně - jak paní Němcová zjistila - do Bavorska.

Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně úspěchů v další práci.

Fürbacher

Tatínek se chystal, v celkové svěžesti, oslavit 90 let. Vymýšlení originálního dárku nevedlo k cíli a čas se neúprosně krátil. Při takovém výročí nevyhnutelně přichází na mysl odkud vlastně jsme... A dárek byl vymyšlen - původ rodu - rodokmen. Nemuseli dlouho hledat a po otevření www.rodokmeny-genealogie.cz bylo rozhodnuto.  Po úvodní schůzce a předání dostupných dokladů jsme v neuvěřitelně krátké době dostali mailem první náhled rodového stromu. Celý rodokmen s rozsáhlými texty, pocházejícími z prostudovaných matrik, archivů a gruntovních knih byl pak v krátké době dohotoven. Text byl doložen bohatými obrázkovými přílohami, fotografiemi míst zmiňovaných v textu kopiemi archiválií, zejména matrik a dalšími odkazy. Dárek tatínka mile překvapil a stále se k jeho pročítání vrací. Nemusíme snad ani příliš zdůrazňovat, vzhledem k uvedenému, jak moc jsme byli s poskytnutou službou spokojeni.
Ještě jednou děkuje, zdraví a úspěch v genealogických službách přeje, F.Soukup

Děkuji za skvělou práci

Moje zakázka na vypracování  rodokmenu naší rodiny po linii mého dědečka byla zpracována nad očekávání nejen rozsahem, ale i formou zpracování. Já sám jsem se snažil v matrikách bádat a zjistil jsem, že zápisy  jsou pro laika nesnadno luštitelné. Váš způsob zpracování vyhledaných matričních zápisů je dokonalý. Čím víc rodokmen studuji, tím víc si uvědomuji, kolik s tím bylo práce a tím víc jsem překvapen, jaké detaily se dají ze starých písemností vyčíst. Opravdu si velice cením toho, že jste se dílu takto věnovala a že je takto rozsáhlé. Pro mě a moji rodinu je rodokmen srdeční záležitost. Ze zápisů je vytěženo maximum informací a tyto jsou potom dány do místních historických souvislostí. Souhrnem potom jde o přehledně a čtivě vypracovanou zprávu doplněnou „stromem“ příslušného rodokmenu. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů v bádání.

Jiří Pouba, Plzeň

 

"V dnešním problematickém světě považuji za obzvláště povzbuzující, aby si lidé uvědomovali svou identitu i směrem ke svým předkům, kteří se často ve složitých poměrech snažili připravit pro nás hodnotnější budoucnost, rozšiřovat děděný majetek a vybavovat jej čímsi dokonalejším, poskytovat svým potomkům stále hodnotnější vzdělání a pomáhat jim stoupat stále vzhůru i přes tragédie a havárie, války a nemoci, většinou oddáni Bohu, ale třeba i bez víry. Každý by měl znát své předky alespoň několik generací zpět, vědět o nich to zajímavé a podstatné, seznámí se přitom s dalšími příbuznými, pochopí lépe svět i svůj život a připraví své plány i život generací příštích.

Jsem rád, že jsem našel takovou ochotnou a vysoce fundovanou odbornici na genealogii, která pro mne v krátké době sestavila genealogickou studii jedné větve mých předků, zasahující do více než 3 století, obsahující desítky a desítky jmen a příjmení, zasahující i do zahraničí, vše přehledné a příkladné. Moc paní M. Němcové děkuji, nyní již sám studii rozšiřuji a často se jí zabývám, což mi činí velkou radost, ale stále se těším na další spolupráci s ní a jsem přesvědčen, že takovýto skromný specialista shodně potěší i četné další zájemce."

JUDr.Ing.Vladimír Väter, advokát v Praze, srpen 2013