Služby

Nabízím vyhledání údajů o předcích z matrik - narození, sňatku a úmrtí. Dále zpracování vyhledaných údajů do rodokmenu nebo vývodu předků, který je doplněn historií a místopisem rodu, může být doplněn údaji z Berní ruly či z gruntovních knih. Dále nabízím pomoc při čtení a překladech starých textů a dalších archiválií.